Werke

Nr. 3358 40malige Gegenwart, Partitur (Ssax/Asax/Bsax, Perc, Pno) 00:07:00
Nr. 3359 40malige Gegenwart, Spielpartituren (Ssax/Asax/Bsax, Perc, Pno) 00:07:00
Nr. 3372 40malige Gegenwart und Rückmeldung, Partitur (Ssax/Asax/Bsax, Perc, Pno) 00:12:00
Nr. 3373 40malige Gegenwart und Rückmeldung, Spielpartituren (Ssax/Asax/Bsax, Perc, Pno) 00:12:00
Nr. 3344 Aver Dodici, Spielpartituren (Fl, Git) 00:04:00
Nr. 3320 Liebeslament, (Ob solo) 00:05:00
Nr. 3483 Präfix, (1989), (2 Git) 00:17:00
Nr. 3406 Tilgbaren Brandmalen folgen, Spielpartituren (Fl/AFl, Ob/EH, Kl/BKl) 00:13:00
Nr. 3406A Tilgbaren Brandmalen folgen, Partitur (Fl/AFl, Ob/EH, Kl/BKl) 00:13:00
rental Zeitgesonnene Musik (Temp.), Aufführungsmaterial (Fl, Ob, Kl, Pno, Perc, Vl, Va, Vc) 00:09:00

Präfix 

Etüdenzyklus für zwei Gitarristen

für: zwei Gitarren

Bestell-Nr.: 3483

Preis: 18,00 €